Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
Motto szkoły:
                 
                       "Bądźcie wierni  swojej Ziemi w Europie Ojczyzn"
                                                                                                  - Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Kochanowskiego
ul. Batorego 11
05-091 Ząbki
tel.(22) 781 60 66
fax. (22) 762 05 08   
  sp2zabki@neostrada.pl

sp2zabki@gmail.com
Rekrutacja 2014/2015
1. Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (źródło: strona Urzędu Miasta)

2. Informacja dla rodziców dzieci do kl. I
(źródło: strona Urzędu Miasta)

3. Procedury rekrutacji do SP2

4. Wniosek rodzica do oddziału przedszkolnego - załącznik nr 1

5. Oświadczenie do oddziału przedszkolnego - załącznik nr 2

6. Zgłoszenie do klasy I - załącznik nr 3

7. Wniosek rodzica do klasy I - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem 
    szkoły  - załącznik nr 4

8. Oświadczenie do kl. I - załącznik nr 5
LATO W MIEŚCIE 2014

W NASZEJ SZKOLE: 07-11 LIPCA 2014r.
Karta kwalifikacyjna - "Lato w mieście" 2014
Program akcji "Lato w mieście" 2014
Regulamin akcji "Lato w mieście" 2014
Harmonogram lato w mieście 2014


WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  NA   ROK   SZKOLNY    2013/2014   w Szkole Podst. Nr 2 w Ząbkach
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  NA   ROK   SZKOLNY    2013/2014   w Szkole Podst. Nr 2 w Ząbkach
WYKAZ  PODRĘCZNIKÓW  NA   ROK   SZKOLNY    2014/2015
PRZETARG:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
na Sukcesywną dostawę produktów spożywczych dla potrzeb stołówki
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ząbkach

Sprzedaż nowych podręczników  na rok szk. 2014/2015
odbędzie się na terenie szkoły
w dniach  27-29 sierpnia i  1 września 2014r.


Uwaga rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych zapisanych
na rok.szk.2014/2015


Sprzedaż podręczników dla oddziałów przedszkolnych odbędzie się  na kiermaszu organizowanym w szkole
w następujących terminach:
o 27  do 29 sierpnia  w  godz. 8.00 -16.00
o 1 września  w godz. 9.00- 14.00