Bez tytułu 1
Sześciolatek w szkole - informacje dla Rodziców

Webmaster: Małgorzata Goździak
Motto szkoły:
                 
                       "Bądźcie wierni  swojej Ziemi w Europie Ojczyzn"
                                                                                                  - Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Kochanowskiego
ul. Batorego 11
05-091 Ząbki
tel.(22) 781 60 66
fax. (22) 762 05 08   
  sp2zabki@neostrada.pl

sp2zabki@gmail.com
Rekrutacja 2014/2015
1. Informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (źródło: strona Urzędu Miasta)

2. Informacja dla rodziców dzieci do kl. I
(źródło: strona Urzędu Miasta)

3. Procedury rekrutacji do SP2

4. Wniosek rodzica do oddziału przedszkolnego - załącznik nr 1

5. Oświadczenie do oddziału przedszkolnego - załącznik nr 2

6. Zgłoszenie do klasy I - załącznik nr 3

7. Wniosek rodzica do klasy I - dla dzieci zamieszkałych poza obwodem 
    szkoły  - załącznik nr 4

8. Oświadczenie do kl. I - załącznik nr 5